Điều gì đặc biệt nhất năm Nhâm Dần 2022

Sự kiện quan trong năm 2022. Theo dõi cả một tiết Cốc Vũ, sau khi hết tiết Thanh Minh. Chúng ta thấy có 1 sự chuyển dịch thời tiết rất lớn. Cùng nhớ lại từ thời BĨ đến Quán - Bác - Khôn - Phục - Lâm. Nhìn nguyên vào Thời lệnh có những khác thường khi các mùa của mỗi năm đều dịch chuyển mà không theo tuần tự của lịch vạn niên. Dễ thấy nhất là vạn vật chịu ảnh hưởng đến trước khi niên vận tới. Ví dụ : Con người tuổi Bính Thân năm hạn lớn là Nhâm Dần 2022, nhưng tháng 11 của năm Tân Sửu 2021 đã bị ảnh hưởng. Hoặc phong thủy huyền không xác định cung Tây Nam năm 2022 có sao số 2 Nhị hắc, vậy những người hay Nhà thuộc Khôn Thỏ tây nam đã chịu ảnh hưởng từ tháng 11 năm trước đó. Chờ cho đến thời của Thái " Địa Thiên Thái " Nhâm Dần thì mưa lớn và lạnh kéo dài đến cuối tháng 4 ÂL, nhiều chuyên gia thời tiết cho rằng thời tiết sẽ lạnh sang đến tháng 5 ÂL. Nhưng chúng ta ( Miền Bắc ) sẽ được đón nhận mùa hè thực sự đặc trưng theo hàng năm là ngày 5/5 sẽ có nắng nóng cục bộ trên toàn miền. Cá nhân tôi thật sự quan tâm đến ngày này, bởi ngày 5/5 ÂL là trục của trái đất lên đến cực điểm về phía Bắc tới 23,44 độ. Dương cực thịnh, Mặt trời , trái đất, mặt trăng gần như nằm trên 1 trục thẳng, Sóng Dương cực mạnh trấn áp toàn bộ Âm. Bởi vậy rất cần cho những người bị Âm xâm lấn sâu vào nội tạng, những người bị mất cân bằng Âm dương và mất cân bằng Ngũ hành. Những người tuổi Kỷ Tỵ - Quý Tỵ - Quí Mùi và Quí Sửu nên ở trong nhà. Còn lại vào lúc 11h15'' hãy ra ngoài trời, đội mũ mỏng, hướng về phía nam. Lấy thuốc, hít thở, chugn niềm vui diệt sâu bọ của nhân dân, hãy đẩy hết Tâm ma tà tính ra khỏi cơ thể. Đón nhận 1 thời vận mới mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn. Thân ái!
Sự kiện quan trong năm 2022. Theo dõi cả một tiết Cốc Vũ, sau khi hết tiết Thanh Minh. Chúng ta thấy có 1 sự chuyển dịch thời tiết rất lớn. Cùng nhớ lại từ thời BĨ đến Quán - Bác - Khôn - Phục - Lâm. Nhìn nguyên vào Thời lệnh có những khác thường khi các mùa của mỗi năm đều dịch chuyển mà không theo tuần tự của lịch vạn niên. Dễ thấy nhất là vạn vật chịu ảnh hưởng đến trước khi niên vận tới. Ví dụ : Con người tuổi Bính Thân năm hạn lớn là Nhâm Dần 2022, nhưng tháng 11 của năm Tân Sửu 2021 đã bị ảnh hưởng. Hoặc phong thủy huyền không xác định cung Tây Nam năm 2022 có sao số 2 Nhị hắc, vậy những người hay Nhà thuộc Khôn Thỏ tây nam đã chịu ảnh hưởng từ tháng 11 năm trước đó. Chờ cho đến thời của Thái " Địa Thiên Thái " Nhâm Dần thì mưa lớn và lạnh kéo dài đến cuối tháng 4 ÂL, nhiều chuyên gia thời tiết cho rằng thời tiết sẽ lạnh sang đến tháng 5 ÂL. Nhưng chúng ta ( Miền Bắc ) sẽ được đón nhận mùa hè thực sự đặc trưng theo hàng năm là ngày 5/5 sẽ có nắng nóng cục bộ trên toàn miền. Cá nhân tôi thật sự quan tâm đến ngày này, bởi ngày 5/5 ÂL là trục của trái đất lên đến cực điểm về phía Bắc tới 23,44 độ. Dương cực thịnh, Mặt trời , trái đất, mặt trăng gần như nằm trên 1 trục thẳng, Sóng Dương cực mạnh trấn áp toàn bộ Âm. Bởi vậy rất cần cho những người bị Âm xâm lấn sâu vào nội tạng, những người bị mất cân bằng Âm dương và mất cân bằng Ngũ hành. Những người tuổi Kỷ Tỵ - Quý Tỵ - Quí Mùi và Quí Sửu nên ở trong nhà. Còn lại vào lúc 11h15'' hãy ra ngoài trời, đội mũ mỏng, hướng về phía nam. Lấy thuốc, hít thở, chugn niềm vui diệt sâu bọ của nhân dân, hãy đẩy hết Tâm ma tà tính ra khỏi cơ thể. Đón nhận 1 thời vận mới mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn. Thân ái!
Sự kiện quan trong năm 2022. Theo dõi cả một tiết Cốc Vũ, sau khi hết tiết Thanh Minh. Chúng ta thấy có 1 sự chuyển dịch thời tiết rất lớn. Cùng nhớ lại từ thời BĨ đến Quán – Bác – Khôn – Phục – Lâm. Nhìn nguyên vào Thời lệnh có những khác thường khi các mùa của mỗi năm đều dịch chuyển mà không theo tuần tự của lịch vạn niên. Dễ thấy nhất là vạn vật chịu ảnh hưởng đến trước khi niên vận tới. Ví dụ : Con người tuổi Bính Thân năm hạn lớn là Nhâm Dần 2022, nhưng tháng 11 của năm Tân Sửu 2021 đã bị ảnh hưởng. Hoặc phong thủy huyền không xác định cung Tây Nam năm 2022 có sao số 2 Nhị hắc, vậy những người hay Nhà thuộc Khôn Thỏ tây nam đã chịu ảnh hưởng từ tháng 11 năm trước đó. Chờ cho đến thời của Thái ” Địa Thiên Thái ” Nhâm Dần thì mưa lớn và lạnh kéo dài đến cuối tháng 4 ÂL, nhiều chuyên gia thời tiết cho rằng thời tiết sẽ lạnh sang đến tháng 5 ÂL. Nhưng chúng ta ( Miền Bắc ) sẽ được đón nhận mùa hè thực sự đặc trưng theo hàng năm là ngày 5/5 sẽ có nắng nóng cục bộ trên toàn miền. Cá nhân tôi thật sự quan tâm đến ngày này, bởi ngày 5/5 ÂL là trục của trái đất lên đến cực điểm về phía Bắc tới 23,44 độ. Dương cực thịnh, Mặt trời , trái đất, mặt trăng gần như nằm trên 1 trục thẳng, Sóng Dương cực mạnh trấn áp toàn bộ Âm. Bởi vậy rất cần cho những người bị Âm xâm lấn sâu vào nội tạng, những người bị mất cân bằng Âm dương và mất cân bằng Ngũ hành. Những người tuổi Kỷ Tỵ – Quý Tỵ – Quí Mùi và Quí Sửu nên ở trong nhà. Còn lại vào lúc 11h15” hãy ra ngoài trời, đội mũ mỏng, hướng về phía nam. Lấy thuốc, hít thở, chugn niềm vui diệt sâu bọ của nhân dân, hãy đẩy hết Tâm ma tà tính ra khỏi cơ thể. Đón nhận 1 thời vận mới mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn. Thân ái!

Trả lời