Tết của Thầy ngày 10/10 Âm lịch

   Ngày 10 tháng 10 Âm lịch hàng năm

Những tên gọi cùng nghĩa khác nhau:

  • Tết Song thập.
  • Tết Trùng thập.
  • Tết Thường tân.
  • Tết Cơm mới.
  • Tết Hạ nguyên, Thủy quan.
  • Tết giao mùa.

Để tỏ lòng kính sư tôn thầy, thì các cá nhân, tập thể có tổ nghiệp đều hướng về chi nhân. Các thầy thuốc, các thầy về huyền học nói chung cũng có nỗi niềm chung với ngày này. Ngày 10/10 cũng là tiệc lớn trong Đạo mẫu, đặc biệt để tưởng nhớ Quan Hoàng Mười.

Tôi chú trọng đến quan điểm, đây là thời kỳ Hạ nguyên theo Đạo giáo truyền thừa. Trong đó, Tam nguyên là Thiên, Địa, Thủy. ( Thiên quan, Địa quan, Thủy Quan ). Rằm tháng Giêng Thiên quan là Thượng nguyên, rằm tháng Bảy Địa quan là Trung nguyên, rằm tháng Mười Thủy quan là Hạ nguyên; những lễ này trùng với mùa chay của đạo phật. Ba vị thần: Thiên Quan (ban phúc lộc), Địa Quan (trách phạt tội), Thủy Quan (giải tai ách). Tam nguyên đồng nghĩa tam quang (nhật, nguyệt, tinh), tức là Mặt Trời, Mặt Trăng và các sao. Và đó cũng là nguyên tinh, nguyên khí và nguyên thần

Ngày này hàng năm thường là vào mùa Động, Trong tiết lập Động đến Tiểu Tuyết. Nhằm vào khí  tiết này, Âm dương cân bằng tụ khí. khí tiết xoay chuyển từ Bắc Đông Bắc về Đông Đông Nam. Nên mọi hành động trong các văn hóa dân gian, đều nhắm đến một mục đích vui tươi yêu đời, thể hiện lòng biết ơn. Với quy luật vận hành Âm Dương thì nhưng cá thể đặc biệt sẽ tiếp nhận và trao đổi được năng lượng đó. Luật hấp dẫn cũng có giải thích quy luật này. Nơi thờ cúng các vj thần cũng nói đến điều thiêng liêng ấy. Mỗi chúng ta cần có một niềm tin sâu sắc vào những điều ấy.

–  Lưu Huyền Khoa-

Trả lời